معرفی محصول : 

پایه برج نور یا فونداسیون  به عنوان بخشی از سازه تعریف می شودکه سازه را پشتیبانی می کند و بار را به زیر خاک یا سنگ منتقل  می کند. 
مهندسی فونداسیون دانش طراحی مکانیک خاک ، مکانیک سنگ ، زمین شناسی و مهندسی سازه را در طراحی و ساخت فونداسیون های پایه ها و سایر سازه ها به کار می برد.
ابتدایی ترین جنبه مهندسی فونداسیون مربوط به انتخاب نوع فونداسیون مانند استفاده از سیستم کم عمق فونداسیون است. 
جنبه مهم دیگر مهندسی فونداسیون شامل توسعه پارامترهای طراحی مانندظرفیت تحمل فونداسیون است.
 فونداسیون، وزن روبنای سازه را به‌طور یکنواخت از بستر (کف لایه) به خاک زیر بستر منتقل می‌کند. 
این بار منتقل‌شده به خاک، باید در ظرفیت تحمل مجاز خاک باشد.

انواع پایه برج نور

پایه برج نور

پایین ترین قسمت سازه است که با توزیع بار آن روی خاک و نگه داشتن آن کمتر از ظرفیت  تحمل خاک ، از سازه پشتیبانی می کند.
فونداسیون، دلیل اصلی استحکام هر ساختمان است. هر چه پایه قوی‌تر باشد، سازه با ثبات‌تر است.
طراحی و ساخت مناسب فونداسیون، سطح مناسبی را برای توسعه زیرساخت در سطح مناسب و زیربنای مستحکم فراهم می‌کند.
 فونداسیون ویژه طراحی‌شده، در جلوگیری از تحرکات جانبی مواد پشتیبان مؤثر است.یک فونداسیون مناسب، وزن سازه را به‌طور یکنواخت روی سطح بستر توزیع می‌کند. این انتقال یکنواخت به جلوگیری از نشست نابرابر ساختمان کمک می‌کند. نشست ناهموار، یک اثر نامطلوب ساختمانی است.

تصاویر محصول

نمونه پروژه های انجام شده

  • پایه برج روشنایی :

پایه برج نور

مشاوره و ارتباط با بخش فروش

ارتباط با مسئول فروش محصول:
  • مهندس هادی گودرزی: 
    تلفن تماس : 03195013131 داخلی 4   –   09132005812                      ایمیل: sale@nhssazeh.ir

بخش های مرتبط